တစ္ညနဲ႔တမနက္၂ ခြက္ေသာက္ရံုရွိေသးတယ္ ေက်ာက္က်လာတဲ့လက္ေတြ႔ေဆး

ဆန္ ေဆးေရ နဲ႔ စပါးလင္ စိမ္ၿပီး ေသာက္ တာ တစ္ညနဲ႔ တမနက္ ၂ ခြက္ေသာက္ရံုရွိေသး တယ္ ေက်ာက္ က်လာတယ္ အေဖ့ ဆီက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆးနည္းျဖန္႔ေပးတာပါလက္ေတြ႕ တစ္ရက္နဲ႔တစ္ည ေအာင့္

Read more